Gör en skiss på köket

Tips för skissen
Börja med att mäta upp ditt kök och rita sedan en skiss i antingen skala 1:50 eller 1:20. Det finns ett antal kökstillverkare som tillhandahåller enklare ritprogram som t.ex. Marbodals Kitchen Planner men som man kan gissa är det svårt, eller omöjligt att rita in andra leverantörers köksinredningar. Man kan ju ha viss förståeelse för detta, eller hur?
Rutat papper med 5 millimeters rutor underlättar. Rita in allt som du kan tänka dej som köksskåp, köksbänkar, köksbord och köksstolar. Köksbänkar och högskåp är vanligtvis 60 centimeter djupa. Andra djupmått kan vara användbara för kompletterande inredning. När du skall prata med tilltänkta köksleverantörer är det bra om du har din skiss med dig och man kan få tips på förbättringar och det blir lättare att få en cad-ritning av säljaren.