Tre huvudprinciper för kök

Om man generaliserar något kan man säga att det finns tre olika planlösningsprinciper att välja mellan; Rak bänkinredning (rakkök), två parallella bänkar (parallellkök), vinklad bänkinredning (vinkelkök). På senare tid har även runda kökslösningar börjat att komma fram men det får vi återkomma till. Alla kan fungera bra om de planeras korrekt. Vilken av lösningarna som är lämpligast beror på läget på ditt kök och kontakter med andra rum i bostaden. Rakkök och vinkelkök kräver större fasadlängd. Parallelkök är djupare men har en mer fredad matplats, som kan fungera som en länk till vardagsrummet. Skåpen kan utnyttjas effektivast i de raka bänkinredningarna.