Passbitar

En passbit kan vara räddningen när inte måtten stämmer exakt. Ett köksskåp skall inte placeras med gångjärnssidan alldeles intill en vägg för då krockar handtaget med väggen och luckan går int att öppna fullt ut. Om dina köksluckor inte går att öppna 90 grader, går det heller inte att få ut utdragbara hyllor och backar ur skåpet. En fem centimeters passbit mellan köksskåpet och väggen är lösningen av problemet. Av liknande skäl kan det behövas en passbit mellan två köksskåp som möts i ett hörn.

Alternativ till en passbit
I stället för en passbit intill en vägg eller ett hörn kan man sätta in ett 20 centimeter brett fack utan lucka. I vinkelköket möts diskbänkskåpet och bänkskåpen under berednings-bänken i hörnet. På så sätt går inte diskbänkskåpets lucka närmast hörnet att öppna 90 grader. Men det är inte aktuellt med ett utdrag bakom denna lucka, eftersom utrymmet inne i diskbänksskåpets hörn ska vara väl åtkomligt.