Passbitar

En passbit kan vara räddningen när inte måtten stämmer exakt. Ett köksskåp skall inte placeras med gångjärnssidan alldeles intill en vägg för då krockar handtaget med väggen och luckan går int att öppna fullt ut. Om dina köksluckor inte går att öppna 90 grader, går det heller inte att få ut utdragbara hyllor och backar ur skåpet. En fem centimeters passbit mellan köksskåpet och väggen är lösningen av problemet. Av liknande skäl kan det behövas en passbit mellan två köksskåp som möts i ett hörn.

Alternativ till en passbit
I stället för en passbit intill en vägg eller ett hörn kan man sätta in ett 20 centimeter brett fack utan lucka. I vinkelköket möts diskbänkskåpet och bänkskåpen under berednings-bänken i hörnet. På så sätt går inte diskbänkskåpets lucka närmast hörnet att öppna 90 grader. Men det är inte aktuellt med ett utdrag bakom denna lucka, eftersom utrymmet inne i diskbänksskåpets hörn ska vara väl åtkomligt.

 

Tre huvudprinciper för kök

Om man generaliserar något kan man säga att det finns tre olika planlösningsprinciper att välja mellan; Rak bänkinredning (rakkök), två parallella bänkar (parallellkök), vinklad bänkinredning (vinkelkök). På senare tid har även runda kökslösningar börjat att komma fram men det får vi återkomma till. Alla kan fungera bra om de planeras korrekt. Vilken av lösningarna som är lämpligast beror på läget på ditt kök och kontakter med andra rum i bostaden. Rakkök och vinkelkök kräver större fasadlängd. Parallelkök är djupare men har en mer fredad matplats, som kan fungera som en länk till vardagsrummet. Skåpen kan utnyttjas effektivast i de raka bänkinredningarna.